Home > Wat kun je doen? > Afspraken met andere ouders

Afspraken met andere ouders

 

Kinderen zeggen vaak 'ja maar, iedereen mag het behalve ik'. Vaak blijkt dat dit niet waar is. Weet jij welke regels andere ouders hebben over het drinken van alcohol?

Het kan helpen om er eens met andere ouders over te praten. Bijvoorbeeld op een ouderavond op school of langs de lijn bij een sportveld. Hoe praten zij over roken, drinken en blowen met hun kind? Stellen ze regels, maken ze afspraken?
 
Samen sta je sterk. Dat is ook zo bij het stellen van regels. Ouders die samen afspraken maken over het alcoholgebruik van hun kinderen staan sterker. De kans dat kinderen gaan drinken wordt kleiner.